Nüfus Hizmetleri Kanununun 67. maddesi gereğince;
1-"Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 2- Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden Kamu Görevlileri 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.
 
Nüfus Hizmetleri Kanununun 68. maddesi gereğince;
 
Doğum (30 gün), ölüm (10 gün), evlenme, boşanma, kayıt düzeltme ve diğer olaylar işlemlerini süresi içerisinde bildirmeyenler ile nüfus ve uluslararası aile cüzdanını kaybedenlere 20/04/2009 tarihinden itibaren 62 TL, yerleşim yeri (adres) değişikliğini 20 gün içerisinde bildirmeyenlere 322 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 646 TL idari para cezası ve aynı kanunun 67. maddesi gereğince 6 ay ile 4 yıl arasında hapis cezası uygulanmaktadır.
 Kurum ve kuruluşlar kendi işlemleri için vatandaşlardan aldıkları adres beyanlarını 10 gün içinde İlçe Nüfus Müdürlüklerine bildirmeleri zorunludur.
 
 29/04/2006 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun geçici 1. maddesine göre kurumlar ve tüzel kişiler bu kanunun yayımı tarihinden itibaren (2) iki yıl içinde mevzuatlarını bu kanun hükümlerine uygun hale getirerek kimlik numarasını kullanmak zorundadırlar.Bu nedenle de, tüm vatandaşların nüfus cüzdanlarında T.C. kimlik numaralarının bulunması zorunludur.
 
DOĞUM OLAYINI GEÇ BİLDİRME CEZASI: 62 TL.  Yasal Bildirim Süresi 1 ay
 
NÜFUS VE EVLENME CÜZDANI KAYBI  : 62  TL
 
ADRES BEYANINDA BULUNMAMA  : 322 TL  Yasal Süre 20 gün
 
AYKIRI BEYANDA BULUNMA  : 646 TL   Altı aydan dört yıla kadar hapis cezası